Trouwen en verzekeren

Als mensen trouwen, ontstaat vaak de vraag of de verzekeringen aangepast moeten worden.

In de praktijk is het vaak zo dat een aantal van deze hordes al genomen zijn op het moment dat men gaat samenwonen.
Op de inboedel en de aansprakelijkheidsverzekering (AVP) worden partners gewoon mee verzekerd, ongeacht de burgerlijke status. Aangezien de gezinssituatie premiebepalend is, is het wel belangrijk om wijzigingen aan de verzekeraar door te geven omdat het anders zou kunnen leiden tot onderverzekering. Dit geldt dus ook wanneer er kinderen op komst zijn. Bij kinderen is het belangrijk om te controleren of hiervoor een verhoogd eigen risico is opgenomen in verband met de premiekorting.

Voor wat betreft levensverzekeringen wordt bij uitkering in de regel uitgegaan van een standaardbegunstiging. Hierin staat de partner, samenwonend of gehuwd, altijd bovenaan. Ook bij samenwonen zonder contract wordt men in de regel erkend als partner. Het is natuurlijk wel verstandig om dit te controleren bij de verzekeraar. Vooral omdat het fiscaal gezien gevolgen kan hebben, bijvoorbeeld wanneer de betaalde premie uit het gezamenlijk vermogen komt.